C14 dating wikipedia dating finding internet lie online romance secret truth

Posted by / 18-Jul-2020 03:20

C14 dating wikipedia

De methode is bruikbaar voor materialen tot circa 60.000 jaar oud.

De techniek werd in 1949 ontdekt door Willard Frank Libby en zijn collega's van de Universiteit van Chicago.

Deze neutronen spelen een rol in de reactie waarbij een van de protonen uit stikstofgas (N).

Koolstofdioxide lost onder andere op in de oceanen (onder de vorm van waterstofcarbonaat), maar wordt ook direct door organisch materiaal op land opgenomen (fotosynthese in planten).

Zodra kosmische straling de atmosfeer binnendringt, ondergaat deze verschillende transformaties, waaronder de productie van neutronen.Wanneer koraal gevormd wordt neemt het uraan op uit het zeewater waarin dit element redelijk oplosbaar is.De dochter thorium is dat niet en wordt dus niet opgenomen, maar zal langzamerhand in het koraal door verval weer gevormd worden, tot het een stationaire toestand bereikt waarbij de vormings- en vervalsnelheid van het thorium gelijk geworden zijn.Deze ruwe BP-datering kan nog niet worden gebruikt als een exact aantal jaren, omdat de concentratie C in de aardatmosfeer de afgelopen 50.000 jaar aan veranderingen onderhevig geweest is.Deze concentratie wordt beïnvloed door variaties in de intensiteit van kosmische straling, die worden veroorzaakt door zonnewinden. Bovendien zijn er substantiële reservoirs van koolstof in organismen, de oceanen, sedimenten op de zeebodem (vooral in gashydraten) en sedimentaire gesteenten.

c14 dating wikipedia-48c14 dating wikipedia-27c14 dating wikipedia-22

In de standaard kalibratiecurve zitten ook flinke verspringingen, zoals tussen 11.000 en 10.000 jaren BP.